בטטה בתנור


כחצי קילו Photo credit: seelensturm on VisualHunt / CC BY Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/5748800c">seelensturm</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/300d16e2">VisualHunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"> CC BY</a>


59 
  • משלוח: