בטטה בתנור


כחצי קילו Photo credit: Stacy Spensley on Visual Hunt / CC BY Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/44567a">Stacy Spensley</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/c3509860">Visual Hunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"> CC BY</a>


59 
  • משלוח: