בשר בקר כבוש (בריסקט)


כחצי קילו Photo credit: Dana Moos on Visual Hunt / CC BY Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/7c6d38e1">Dana Moos</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/300d16e2">Visual Hunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"> CC BY</a>


179 
  • משלוח: