דג מטוגן


כחצי קילו Photo credit: atlai on Visual hunt / CC BY Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/d88a74">atlai</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/c3509860">Visual hunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"> CC BY</a>


105 
  • משלוח: