סלמון


כחצי קילו דג נטו Photo credit: The Kufi Smacker on VisualHunt / CC BY Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/2c0fa6">The Kufi Smacker</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/c3509860">VisualHunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"> CC BY</a>


189 
  • משלוח: