פירה תפוח אדמה


כ-700 גרם Photo credit: Nikchick on Visual Hunt / CC BY-SA Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/959be5be">Nikchick</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/c3509860">Visual Hunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"> CC BY-SA</a>


59 
  • משלוח: