פרוסות בשר בקר בפטריות


4 פרוסות - כחצי קילו Photo credit: TheBusyBrain on Visual hunt / CC BY Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/ab6232">TheBusyBrain</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/c3509860">Visual hunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"> CC BY</a>


159 
  • משלוח: