קוגל תפוח אדמה


כ-700 גרם Photo credit: Edsel L on VisualHunt.com / CC BY-SA Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/85f14ffc">Edsel L</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/300d16e2">VisualHunt.com</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"> CC BY-SA</a>


69 
  • משלוח: