תפוח אדמה בתנור


כחצי קילו Photo credit: daveyll on Visualhunt.com / CC BY-SA Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/d5f467">daveyll</a> on <a href="https://visualhunt.com/re6/300d16e2">Visualhunt.com</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"> CC BY-SA</a>


59 
  • משלוח: