אודות


  • המטבח שלנו הוא בעל רישיון יצרן של משרד הבריאות, תחת השגחת הבד"ץ העדה החרדית - ירושלים במהלך השנה, ובפסח המטבח תחת השגח מהודרת של רבנות ירושלים - והמוצרים כולם הם של הבד"ץ העדה החרדית ירושלים. 
אודות